Välkommen
     
Kakalorum

 

Kakalorum är ett samarbetsprojekt som resulterar i att vi tillsammans med ungdomar gör skolkonserter men även också kan framträda tillsammans i form av offentliga konserter.

 

Det speciella med konceptet är att alla elever får tillfälle att efter sina individuella förutsättningar spela en framträdande roll vid konserten.

 

Att spela för och tillsammans med barn och ungdomar är något vi ofta och gärna gör. Det är ett naturligt sätt väcka intresse för kammarmusik och samtidigt skapa en framtida konsertpublik. Vi föreslår ett samarbete enligt följande modell:

 

Inledningsvis görs en noggrann planering tillsammans med lärare, skolledning, representanter för kommunen, länsmusiken, musikföreningar och andra tänkbara medaktörer. Det gäller då bl.a. att gå igenom de lokala förutsättningarna såsom elevernas ålder och färdigheter, befintligt instrumentarium, tillgänglig repertoar konsertlokaler och ekonomi. Om möjligt vill vi gärna medverka i ett sådant här förberedande möte.

 

Vidare planeras arbetsmetoderna. Dessa avser bl.a. gruppindelning av de medverkande. Instudering av ett nytt verk kräver till att börja med att man arbetar i mindre grupper. Tonsättaren deltar då också i arbetet.

 

Schemaläggningen diskuteras. Man kan arbeta på många sätt, t.ex. koncentrerat eller uppdelat på flera korta perioder.

 

Målet är att arbeta fram till konserter där alla medverkar: tonsättaren, Stockholms Saxofonkvartett, musiklärare och elever. Vi har tagit fram specialkomponerad musik för denna typ av samarbete. Bl.a. har tonsättaren Martin Q. Larsson en komposition för endast saxofoner.

 

Det ovan beskrivna arbetssättet, där alla medverkar, kan även i högsta grad användas vid skolkonserter och familjekonserter. Det brukar vara uppskattat av eleverna att få framträda och musicera för sina kompisar, syskon föräldrar och andra. Man kan alltså kombinera ett projekt med andra framträdanden som Stockholms Saxofonkvartett kan göra. Ett projekt kan sålunda "skräddarsys" för en speciell musikskola eller kommun. Vi kan sända en CD med klingande exempel på en sådan konsert.

Martin Q Larsson är född i Trollhättan och studerade bland annat litteratur, musikpsykologi och konstnärligt skrivande, innan han 1994-97 utbildade sig till tonsättare vid Kungl Musikhögskolan i Stockholm. Han lever och verkar i Grödinge söder om Stockholm och har en bred verksamhet som bland annat omfattar Basho-Ensemblen (nutida kammarmusik) och  Icecream Ensemble (improvisationsmusik), för vilka han är konstnärlig ledare. Han är även sångare och ledare för Matandarnas Transgalaktiska Hiphopkapell The Next Generation, trumpetare i och medgrundare av The Great Learning Orchestra, har varit redaktör och skribent i tidskrifter för nutida musik samt arbetat mycket med barn och ungdom, och med handikappade. Sedan år 2010 är han ordförande i FST (Föreningen Svenska Tonsättare).

Om Kakalorum säger Martin Q Larsson:
"Kakalorum (rabalder, oväsen, uppståndelse) bygger på kollektiv individualism. Det vill säga att alla gör sin egen grej, och det låter bra ihop. Kakalorum är komponerat för professionell saxofonkvartett och saxofonorkester om 8-100 saxofonister av olika slag, i olika åldrar, på olika nivåer, från nybörjare till avancerade amatörer. Kvartettens musik är noterad rakt igenom, medan saxofonorkestern har friare stämmor och spelar efter signaler från kvartetten. Inom stämmorna finns bitvis stora friheter, och eventuella felspelningar ingår i verket, och berikar det ytterligare."


Bilder: SFZ records
Länk till Wind Music.
Recension

 


 

Vänster bild: Elever och lärare från Norrtälje musikskola vid skivinspelning i Norrtälje kyrka. I förgrunden musiklärare Eva Rosén-Lundqvist.Höger bild: Per Hedlund och Leif Karlborg instruerar elever vid Norrtälje musikskola under en skivinspelning i Norrtälje kyrka. I bakgrunden Jörgen Pettersson. Foto: SFZ records

Elever och lärare från Norrtälje musikskola vid skivinspelning i Norrtälje kyrka. I förgrunden musiklärare Eva Rosén-Lundqvist.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tillbaka till Program


 

       
 

 

  

 

Webbmaster: Martin Steisner.