V√É∆í√ā¬§lkommen
     
SELECT * FROM [saxmeny] WHERE ([toppkategorin] = 0 AND [levelfaltet] = 1 OR [levelfaltet] = 2 AND [toppkategorin] = 152)
Program
Press
Turneer
Kontakt
Nyhetsbrev
CD
English
Se och lyssna
Kontra

Sök


Aktuellt
Youtube och Soundcloud
Boliviaturnť
Hedersmedlemmar i FST
 

Signal

 Foto: Reino Still

Stockholms Saxofonkvartett presenterar ett program där en av våra mest framgångsrika tonsättare Marie Samuelsson står i centrum. Konserten kombinerar vi gärna med ett seminarium som kan äga rum tidigare samma dag. Länk till information om seminariet.

 

Programförslag

Marie Samuelsson I vargens öga (1997) 7´

Sten Melin TicoPhobia (2013) 4´

Henrik Strindberg On a Single Subject (2014) 8´

Paula Malmborg af Ward Desire Encapsulated (2014) 10´

PAUS

Marie Samuelsson Komposition-Improvisation (2007) 12´

Catharina Backman Kinderlied V (cansión infantil) (2012) 12´

Dror Feiler Ki (1998) 5´

Marie Samuelsson Signal (1991) 7´

Samtliga verk är skrivna till Stockholms Saxofonkvartett

Om programförslagen

Marie Samuelsson, ”I vargens öga”. En stingande vass saxofonstämma går in i vargens på elektronisk väg bearbetade läten. De olika signalerna, språken, möts -instrumentet söker djuret liksom den fyrfota varelsen letar efter saxofonen, denna märkliga både fågel- och lejonlika gestalt. De två mäter avstånden emellan sig som i en skuggboxning i gigantisk ring. Det är en både farans och samspelets lek. Plötsligt har de båda lyft från marken - djuret flyger på sin strupes dova läten och blåsinstrumentet följer tätt intill som en tvilling.

Sten Melin är trumpetaren från Kalix som blev tonsättare. Hans lärare och inspiratörer vid KMH i Stockholm var Gunnar Bucht, Pär Lindgren och Sven-David Sandström. ”TicoPhobia” har han skrivit för Stockholms Saxofonkvartett inför Myrkir músíkdagar 2014 på Island. Sten Melins korta kommentar om sitt stycke lyder: “TicoPhobia – or how to get rid of an ear worm”.

Henrik Strindberg, “On a Single Subject”. ”Länge undvek jag multiphonics. Jag hade ingen användning för dessa ofta starka och uttrycksfulla ljud. Ändå är den här musiken helt baserad på multiphonics. Tillsammans med Stockholms Saxofonkvartett har vi letat och prövat den typ av multiphonics som jag ville ha, de subtila. För att kunna förlänga dem genom växelvis spel började vi med två tenorer och två altar, för att landa i besättningen två tenorer, alt och baryton. De två tenorerna skapar verkets horisont, baryton och alt tecknar några få detaljer”.

Paula af Malmborg Ward “Desire Encapsulated”. “Jag tänkte att det skulle bli en jazzballad rakt av. Musiken ville själv åt andra håll när den kom fram men i botten ligger ändå jazz-idiomet och lurar. Det är lustigt med inspiration – den spirar som bäst när jag funderar över tunga livsteman. Som här. Krafter i oss individer som av olika anledningar inte tillåts komma ut. Vi sätter upp mål för våra liv, men ibland också hinder. Som är svåra att runda. Medan livet går på. Tillägnad min mor och far.

PAUS

Marie Samuelsson ”Komposition-Improvisation”. Detta stycke komponerades 2007 för två saxofonister, Mats Gustafsson och Jörgen Pettersson, som framförde stycket på flera konserter. Stockholms Saxofonkvartett har framfört stycket, i en ny version för fyra saxofoner. ”Musiken rör sig i ett gränsland mellan improvisation och komposition, med improvisationsmaterial i en stämma och noga noterat material i den andra. Jag utgick från några musikaliska ord och grundstrukturer som improvisationen och det noterade kunde samlas kring, och dessa blev också titlarna på de tre delarna i stycket: imitation, variation och maximering”.

Catharina Backman är tonsättare, dragspelare och jazzpianist. Verket ”Kinderlied V” för saxofonkvartett bygger på en spelteknik från äldre jazzmusik, då man använder stort vibrato och mycket luft när man spelar, som exempelvis Ben Webster eller Coleman Hawkins. Det utmynnar i ett improvisatoriskt tätt och intensivt samspel i saxofonernas lägre register och avslutas tvärt med ett parti som består av olika klockklanger.

Dror Feiler, född i Israel, kom till Sverige 1973 med ett förflutet som fallskärmssoldat och jordbrukare. Han har beskrivit sig själv som en musikvandal, men han vänder den bilden ryggen i Ki. ”Ki” betyder ”därför” och är ett stilla möte mellan judisk bönetradition och det tonfall man kan höra i nordiska koraler.

Marie Samuelsson, ”Signal” komponerades 1991 för Stockholms Saxofonkvartett inom ramen för ett samarbetsprojekt med Kungliga Musikhögskolan. Stycket är format som en rytmisk och polyrytmisk fantasi över ”slap tounge-spel”(ett slagverksartat spelsätt ) med accentförskjutningar och hemliga kodsignaler. Signal blev Maries genombrottsverk och har framförts av Stockholms saxofonkvartett över hela världen.        
 

 

  

 

Webbmaster: Martin Steisner.